Certificaat ISO9001 en NEN-EN 14065

Met trots kunnen wij vermelden dat Wasserij Juliana in november 2017 het certificaat ‘ISO 9001 EN’ opnieuw in ontvangst mocht nemen voor het komende jaar.

Het ISO9001 certificaat staat voor International Organization for Standardization, een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met dit certificaat kunnen onze klanten controleren of Wasserij Juliana voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor onze producten en diensten en de organisatie zelf. Kort gezegd; ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het’. Transparantie staat hierin centraal.

Op 12 november hebben wij ook het NEN-EN 14065 certificaat opnieuw ontvangen. In het CERTEX kwaliteitshandboek zijn de vereisten verwerkt die voortvloeien uit de norm NEN-EN14065. Dit is een Europese standaard om een afgesproken niveau van microbiologische kwaliteit te bereiken. Dit certificaat beschrijft ook een Risk Analysis biocontamination Control (RABC) systeem voor de industriële reinigingsbranche om continue de microbiologische kwaliteit van het wasgoed te garanderen.

Onze bedrijfsvoering is transparant voor onze klanten. We werken aan een optimale samenwerking met onze klanten. Wij geloven dat een transparante organisatie en persoonlijk contact met onze klanten de samenwerking zal bevorderen.